Sākumā ir tumsa un tad nejauši rodas ideja, tai augot, idejai rodas daudzas vēlmes. Lai tās visas īstenotu nepieciešami papildus finanšu līdzekļi. Banka uzklausa vajadzību, bet norāda, ka kredīta saņemšanai ideja vēl ir pa mazu. Risinājums LGA mikrokredīti, nepieciešamo atbalstu var sniegt finanšu uzņēmumi ‘’Capitalia’’ un ‘’Grand credit’’. Tie uzklausa ideju un piešķir mikrokredītu apmērā līdz 25000 eiro laika periodam līdz 10 gadiem. Šādi tava ideja var realizēt savas vēlmes kļūt arvien bagātāk. Mikrokredītu var saņemt mazie un vidējie uzņēmumi, lai finansētu apgrozāmo līdzekļu un pamatlīdzekļu investīcijas. Mikrokredīti attīstības finanšu instruments tavām idejām!

Mikrokredīts pēc definīcijas ir vidēja termiņa aizdevums maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai finansētu apgrozāmo līdzekļu un pamatlīdzekļu investīcijas.